Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Tijdcollecte met de buurt of wijk

Voor wie is het idee bedoeld?
Wijkbewoners

Omschrijving idee
Al vijf jaren zet Present Smallingerland de TijdCollecte-werkvorm in. Deze wordt ingezet bij kerken en bedrijven. Zo zijn er vele honderden vrijwilligers geworven, allemaal voor een eenmalige inzet. De werkwijze van een TijdCollecte in het kort: op enig moment worden de leden enthousiast gemaakt om hun tijd beschikbaar te stellen op een van de genoemde dagen. Vervolgens geven ze via een kaartje of internet aan welke activiteit ze kunnen doen (praktische klussen zoals behangen, tuinklussen etc.. of een sociale activiteit met een specifieke doelgroep). Op basis van de aanmeldingen worden groepen gemaakt. (Voorbeeld: Zo ontstaat bijvoorbeeld een behanggroep op 11 juni en een tuingroep op 7 mei.) Na een informatie- en instructiebijeenkomst gaan de groepen aan de slag. De projecten komen, zoals bij alle projecten via Present, tot stand in samenwerking met hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Zij dienen de hulpvragen in bij Present en begeleiden de hulpvragers gedurende het project. NIEUW is dat we een tijdcollecte willen organiseren met een buurt, wijk of dorp. Het doel hiervan is om de participatie in de wijk, buurt of dorp te vergroten. Present roept bewoners van een wijk of buurt op om zich aan te melden voor een klus of sociaal project in hun dorp/wijk/stad. Vervolgens organiseren we een bijeenkomst waar Present Smallingerland een presentatie geeft en waar de groepsleden (die samengesteld zijn uit de aanmeldingen) elkaar leren kennen. Daarna gaan de groepen hun projecten*) uitvoeren. Present wil dit organiseren met een bestaande groep in buurt, wijk of dorp, bijvoorbeeld de buurtvereniging, sportvereniging of kerkgenootschap. Daarmee vergroten we het draagvlak en daarmee het aantal aanmeldingen. Buurtbewoners kunnen zich met een vast team opgeven (bijv. buren) of individueel waardoor ze worden ingedeeld bij mensen met dezelfde voorkeur. Eventueel te combineren met de landelijke burendag (zie voorbeeld kaartje). Op deze manier worden burgers actief betrokken (participatie) en wordt de cohesie in de wijk vergroot.

Hoe zorgt uw idee ervoor dat er iets verandert op het gebied van gezondheid of kwaliteit van leven?
Diverse effecten: ontmoeting van mensen uit een zelfde wijk. Omzien naar elkaar, mensen kunnen daardoor uit een isolement (eenzaamheid) komen. Praktische klussen worden gedaan voor mensen die dat zelf niet meer kunnen doen. Je gaat concreet iets voor de ander doen (geeft betekenis).

Naam inzender: Harry van Wieren

Woonplaats: Drachten