Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Ver Zorg TROTS!

Voor wie is het idee bedoeld?
Jongeren met een verstandelijke beperking, met hechtingsproblematiek en gedragsstoornissen. Dagbesteding HI-Totaalzorg.

Omschrijving idee
Bij de zorgonderneming waar ik werk, HI-Totaalzorg, begeleiden we onder andere een groep jongeren met een verstandelijke beperking, met hechtingsproblematiek en gedragsstoornissen. Voor deze jongeren lijkt het mij een goed plan om de jongeren deel uit te laten maken van een nieuw onderdeel binnen de dagbesteding. We willen graag dierenverblijven aanleggen en dieren gaan verzorgen. We willen een kippenhok en konijnenhok bouwen. Samen een plan van aanpak maken. Maar dan wel beginnen bij het begin. Wat komt er allemaal bij kijken bij het verzorgen van een dier? Waar begint het? Het zorgt ook voor een stukje reflectie. Het leren dat dingen niet altijd vanzelfsprekend zijn. Er moet iets gedaan worden, er moet verzorgd worden en dan krijg je er iets voor terug! Ook willen we graag een moestuin aanleggen. Welke seizoenen zijn er? Welke groente verbouw je wanneer? Wat kunnen we maken met de oogst? We willen een gestructureerde moestuin aanleggen, waar ook de minder mobiele cliënt kan meehelpen. Misschien zijn er mogelijkheden bij bijvoorbeeld een teveel aan groenten dat er ook aan de voedselbank wordt gedacht. Zo leveren de cliënten een stukje zorg terug aan de maatschappij.

Hoe zorgt uw idee ervoor dat er iets verandert op het gebied van gezondheid of kwaliteit van leven?
Waarom is dit goed voor de zorg? Ik zie dit als goede zorg, omdat het begint bij het begin. We moeten iets doen en krijgen er iets voor terug. We planten iets kleins (een zaadje) en oogsten iets GROOTS! Bijvoorbeeld een krop sla. Dat groeit dus op het land en niet in de supermarkt! Groente verbouwen en het bouwen van dierenverblijven zorgt voor beweging en frisse lucht. Het is enigszins arbeidsintensief. Het geeft voldoening en biedt een uitlaatklep. Verrichte inspanning maakt de cliënt TROTS! En trots mogen ze zijn, want je bent onderdeel van de maatschappij, onderdeel van het leven. Ditzelfde geld voor het verzorgen van dieren. Het begint bij de aanleg van een goed verblijf, dan komt de juiste verzorging. Bij de juiste verzorging krijgt de cliënt van het dier iets terug. Bijvoorbeeld een vers gelegd ei en/of de mogelijkheid tot het vertroetelen van het dier en zo mogelijk het delen van emoties! Het levert een samenwerking met mede cliënten op, het levert een stukje integratie op. Verrichte inspanning maakt de cliënt TROTS! Ze mogen TROTS zijn op hun eigen geleverde Zorg!

Naam inzender: Marjanne de Vlas

Woonplaats: Joure