Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Privacy statement

Hetbesteideevanfriesland.nl is een initiatief van De Friesland. De Friesland is eigenaar van hetbesteideevanfriesland.nl.

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Wil je meedoen aan Het Beste Idee van Friesland of informatie inwinnen? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. 

Welke gegevens gebruiken wij?

Als je een idee indient via het aanmeldformulier dan vragen wij om je naam, telefoonnummer en emailadres, zodat wij contact met je kunnen opnemen. 

Wij gebruiken ook cookies 

Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid. Klik hier voor ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens? 

Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen n.a.v. je idee, vraag of verzoek. Behoor je uiteindelijk tot de vijf genomineerden dan gebruiken we je naam en idee ook voor publicatie op onze website en via onze social mediakanalen. Belangrijk om te weten is, dat interviews met genomineerden mogelijk in de vorm van video worden opgenomen. Deze video’s delen we via onze website en social mediakanalen. Win je een van de prijzen dan hebben we je gegevens ook nodig voor de afwikkeling. Ook in het na-traject blijven wij je volgen en delen we de voortgang van de uitvoering van jouw idee via onze website en social mediakanalen.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen jouw reactie vanuit het aanmeldformulier, en de daaruit voortkomende e-mailwisseling vast in onze inbox.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

De Friesland is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De gegevens die wij van jou ontvangen geven wij alleen door aan de jury zodat zij een keuze kunnen maken uit alle ingediende ideeën. Wij verkopen jouw gegevens niet.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens tot maximaal drie jaar na de finale op zondag 28 oktober 2018.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw rechten 

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, maar je kunt altijd gebruik maken van je rechten. Je mag:

  • je gegevens bij ons opvragen (recht op inzage).
  • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen (recht op rectificatie).
  • je gegevens laten verwijderen (recht op wissing van gegevens).
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens (recht op beperking van de verwerking).
  • bezwaar maken tegen gebruik van jouw gegevens (recht van bezwaar).

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een brief of mail. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van jouw bericht.

De Friesland
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Heb je een vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.

Of stuur een brief aan:

Achmea B.V.
Privacymanager
Compliance & Operationial Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 31 juli 2018.