Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Voorwaarden

Om kans te maken op financiële ondersteuning moet je idee voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

• Het innovatieve idee moet een verandering teweegbrengen op een van de onderstaande gebieden:
o Gezondheid
o Vitaliteit
o Preventie
o Samenleving
o Herinrichting of verandering van het zorglandschap
• Het idee moet voor 13 september 2018 in ons bezit zijn.
• Het idee moet voor 15 maart 2019 uitgevoerd zijn en alle facturen moeten dan ingediend zijn.
• Ideeën die te maken hebben met het aanpassen van onze producten, voorwaarden of de dekking van onze producten worden niet in behandeling genomen.
• Het idee is van zowel algemeen als maatschappelijk nut en is voor een breed publiek beschikbaar.
• Het idee heeft toegevoegde waarde voor inwoners in Noord-Nederland.
• Het idee moet tastbaar, meetbaar en reëel zijn.
• De indiener is verantwoordelijk voor de uitvoering van het idee en niet De Friesland.
• Het gaat om een financiële ondersteuning van maximaal € 7.500,-. Er worden geen structurele (terugkerende) bijdragen verstrekt.
• Er worden geen salarisfinancieringen verstrekt voor personen of promotieonderzoeken óf artikelen/diensten voor eigen gebruik die los staan van het idee.
• Met de beschikbaar gestelde middelen mogen geen commerciële doelen worden nagestreefd.
• Als je idee gehonoreerd wordt mag De Friesland je idee en/of afbeeldingen daarvan gebruiken ten behoeve van PR en publicitaire doelen.
• Voor een eenduidige en eerlijke beoordeling geldt dat alleen ideeën in behandeling worden genomen die via het website formulier worden ingediend.
• Het publiek en de vakjury bepalen welke ideeën een financiële stimulans krijgen. Het voldoen aan de gestelde voorwaarden betekent dus niet automatisch dat je idee een financiële stimulans krijgt.
• Over de uitslag van de keuze van ideeën wordt niet gecorrespondeerd. Alleen de genomineerden ontvangen een bericht.
• Prijswinnaars van Het Beste Idee DFZ 200, 2015, 2016 en 2017 zijn uitgesloten van deelname.
• In week 38, van 17 tot 23 september 2018, moet je beschikbaar zijn voor het maken van een video met een pitch van jouw idee.
• In week 40 delen we elke dag een filmpje op onze social media kanalen.
• Op 28 oktober 2018 moet je beschikbaar zijn voor de finale van Het Beste Idee tijdens FestiVitaal in Heerenveen.

Procedure

Heeft jouw idee gewonnen? Dan dien je het plan zelf uit te voeren voor 15 maart 2019. Graag ontvangen wij een kostenoverzicht van het plan. Voldoet dit aan de bovenstaande voorwaarden? Dan kun je de facturen digitaal indienen (tot de hoogte van je gewonnen bedrag).